COVID-19 Protocol

HIERONDER VOLGEN DE SPECIFIEKE RICHTLIJNEN VOOR RESTAURANTS.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE GASTEN:

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 • Senses restaurant kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 • Desinfecteer bij binnenkomst grondig je handen
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen
 • Betaal contactloos (pin of mobiel)
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van Senses restaurant en/of de geldende 1,5m regels van de overheid dan kan de toegang tot Senses restaurant worden ontzegd. Schade die Senses restaurant leidt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR DE MEDEWERKERS:

 • Als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt; blijf thuis en kom niet werken.
 • Leg de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling. Of deel samen met de menukaart een hand-out aan de gasten uit.
 • Houd zoveel mogelijk 1,5m afstand, zowel in de ruimten waar alleen het horecapersoneel komt (bv. de keuken) als in de ruimten waar ook gasten komen.
 • Wijs zowel gasten als je collega’s er op als de regels niet na worden geleefd.

VERKOOPRUIMTE

 • Werk uitsluitend met reserveringen (via website, apps of telefonisch)
 • Bij ontvangst moet er een controlegesprek plaats vinden om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn (is/zijn de gast/gasten verkouden en/of hebben ze griepklachten?). Zo ja, dan moet de toegang geweigerd worden.
 • Zijn er geen gezondheidsrisico’s, begeleid op gepaste afstand gasten naar hun tafel.
 • Laat alle gasten bij binnenkomst de handen wassen ( met een desinfecterende handgel)
 • Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de tafel
 • Meer dan 2 personen aan één tafel zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamenlijke huishouding vormen.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • Reinig tafels, stoelen en menukaarten grondig als gasten het horecabedrijf hebben verlaten.
 • Maak bij het afrekenen zoveel mogelijk gebruik van contactloze middelen als pin of creditcard

KEUKEN

 • Werkplekken moeten 1,5 meter van elkaar worden gerealiseerd.
 • De medewerkers dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid hebben met de werkgever voor aanvang van de werkzaamheden en gezond worden bevonden.Smart distancing is hierbij het uitgangspunt
 • Voorkom permanente kruislijnen in de keuken zodat collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar komen.
 • Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.
 • Werkoppervlakten dienen ieder uur gereinigd te worden.

Zoals je kan lezen moet er veel gebeuren. Basis is dat een ieder zijn gezond verstand gebruikt en de 1,5 meter in acht neemt naast persoonlijke hygiene.

CORONA HOUDT ONS UIT ELKAAR. MAAR WE ZIJN NOG NOOIT ZO STERK & SAMEN GEWEEST

Nederlands